Kontakt oss

Internasjonal Sløsing

Ministeren prøver å dekke over mindre tillit til bistanden

Published

den

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Foto: Sturlason

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) sa nylig til Nettavisen at “De som mener at vi skal kutte i bistand, er ikke i takt med folket. De er på kollisjonskurs med folket”. Jeg var nysgjerrig på om det kunne stemme at SSB sin rapport om folks holdninger til bistand virkelig viste dette, og det gjorde det absolutt ikke.

I stedet for å lese politikerne og journalistenes framstilling av forskningsrapporter er det alltid nyttig å lese selve rapporten. På side 21 kan vi lese hva folk svarte da de ble spurt hvor stort bistandsbudsjettet bør være i forhold til hvor stort det faktisk er.

Regjeringen har økt budsjettet fra 30,2 milliarder skattekroner i 2013 til 39,5 milliarder i 2020, noe som er en kraftig økning også justert for inflasjon. (SSB viser 17% inflasjon i perioden). Utviklingsministeren kjemper for at økningen skal fortsette, mens han bare har støtte fra 15% av befolkningen der. Det er flere som vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet, hhv 19% og 2%.

I SSB sin undersøkelse svarer flere at de vil redusere bistanden, enn øke den

Side 24 i rapporten viser at færre tror på at bistanden gir “veldig gode” eller “ganske gode” resultater, og at dette er en trend som sees ved hvert målepunkt. Under 40% tror på dette nå, mot over 70% i 2006. En kraftig utvikling på bare 15 år!

Langt færre tror at bistanden gir gode resultater

Det gir mening at færre tror bistanden gir god effekt; i mai erkjente selv Erna Solberg at «det er brukt enorme summer uten at dette har gitt resultater». Det er også veldig godt etablert i forskningen at vi har minimal eller null effekt av milliardene vi deler ut i bistand.

Nettavisen sin artikkel fokuserte på at “Ni av ti nordmenn opplyser at de er positive til norsk bistand til Afrika, Asia og Latin-Amerika”. Her er det verdt å se på hvilke spørsmål folk helt konkret ble stilt. Spørsmålet var helt konkret:

Norge gir forskjellige former for hjelp til utviklingslandene
i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Er du for eller mot at Norge
gir slik hjelp?
1) FOR
2) MOT

Hva med de av oss som mener bistanden stort sett er bortkastet, men som kunne godtatt at en bitteliten brøkdel av bistanden fortsatt skal beholdes? De må i så fall svare “FOR” om de skal svare ærlig, og dermed bli brukt til å “renvaske” HELE bistandsbudsjettet.

Om vi hadde svart at vi var FOR å bruke penger på godteri innebærer ikke det at vi støtter ideen om å øke det månedlige Snickers-budsjettet fra 7000 til 8000 kroner…

Til slutt, et par ting som tyder på at viuansett må ta slike spørreundersøkelser med en stor klype salt. Utviklingsministeren mente altså at nordmenn var veldig positive til bistand i Asia, Afrika og Latin-Amerika. SSB stilte for moro skyld noen kontrollspørsmål om hvilke land de tror vi faktisk gir mest penger til?

Norge ga i 2020 mest penger til hhv Syria og Afghanistan, men ifølge side 47 i rapporten ante ikke folk dette. Syria var ikke inne på lista over de 27 hyppigst nevnte landene, mens Afghanistan først dukket opp først på 12.plass. Hvor mye vekt skal legges på folks vurdering av bistanden i Asia, når folk ikke engang vet hva bistandspengene går til?

Noen helt åpenbare selvmotsigelser dukker også opp i svarene:

– For eksempel sier 93% det er riktig at det må «stilles betingelser» til landene som mottar bistand….
– Samtidig svarer hele 35% at mottakerlandene må ha «det fulle ansvaret» for prosjekter som gjennomføres i sitt land. (Hvor ble det av betingelsene vi nettopp skulle stille?)

Konklusjon: flere ønsker å kutte bistanden enn å øke den, og flere og flere er skeptiske til at bistanden har god effekt – selv om folket fortsatt er langt mer positive enn det forskningen skulle tilsi. At SSB sin undersøkelse skal tas til inntekt for ideen om at vi skal bruke enda mer skattepenger på bistand enn de 39 milliardene vi bruker i dag, gir ingen mening.

Trykk for å kommentere

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Internasjonal Sløsing

Rekordoverskudd takket være statsstøtte

Published

den

Festivalen “Tons of rock” gikk med 33,8 millioner i overskudd i 2020 etter å ha fått 36 millioner skattekroner i tilskudd! Dette ifølge en artikkel hos nettsiden Kulturplot.

Talsmannen for festivalen vil ikke kommentere det store overskuddet. Selskapet bak festivalen er Tons of Rock Festival AS som eies 51% av Live Nation – verdens største konsertarrangør – som også står bak billett-nettsiden Ticketmaster.

2020-resultatet ble 10 ganger så høyt som det beste de til nå hadde hatt siden oppstarten i 2013 [1]
Det rekordstore overskuddet stemmer overens med det festivalen hadde budsjettert med da de søkte om penger. Er det en statlig oppgave å sørge for at festivaler som eies av store amerikanske konsern får 10 ganger så stort overskudd som de har hatt tidligere?

Les videre

Internasjonal Sløsing

Regnskogsfondet bommer

Enorme arealer med regnskog er gått tapt på grunn av at politikerne – som Regnskogfondet hyller – har bestemt at all bensin og diesel skal tilsettes biodrivstoff

Published

den

Noe av det verste jeg ser er når Regnskogfondet – Rainforest Foundation Norway hyller politikerne for å visstnok å stoppe bruk av palmeolje i diesel.

Hvorfor bruker vi i det hele tatt palmeolje i drivstoff? På grunn av PÅBUDET som de samme politikerne har innført! Ja, det er påbudt å tilsette biodrivstoff i all bensin og diesel.

Enorme arealer med regnskog er gått tapt på grunn av at politikerne – som Regnskogfondet hyller – har bestemt at all bensin og diesel skal tilsettes biodrivstoff [1]

At dette kom til å skje var ikke bare logisk, men også godt kjent allerede i 2009 da påbudet ble innført [2]

Så hvorfor heier Regnskogfondet på politikerne som er skyld i den enorme ødeleggelsen av regnskog? To grunner:

  • De får cirka 130 millioner skattekroner av staten årlig [3], og for de pengene får staten kjøpt seg en ivrig heiagjeng
  • De ser ut til å tro at de selvpåførte problemene løses bare politikerne får ENDA mer makt over drivstoffproduksjonen. Men om politikerne ikke har klart å løse problemet på 11 år, hvorfor tror de det plutselig vil gå i orden nå? Og er det bare biodrivstoff laget av palmeolje (som denne nye reguleringen dreier seg om) som truer regnskogen? Hint: NEI [4]

Overføringene til regnskogsfondet burde vært stoppet – da hadde vi både spart skattepenger og regnskog.

1: https://www.aftenposten.no/…/regnskogfondet-norges-bruk-av-…

2: https://www.dn.no/leder-dn-biodiesel-janei/1-1-1399251

3: https://d5i6is0eze552.cloudfront.net/…/Regnskap-Regnskogfon…

4: https://www.independent.co.uk/…/palm-oil-ecological-destruc…

 

Les videre

Trender